اپلیکیشن

اپلیکیشن هفتواد آنلاین برای آیفون

/haftvad-app-for-iphone

استفاده از هفتواد آنلاین روی موبایل‌های آیفون.


استفاده از اپلیکیشن هفتواد آنلاین بدون نصب!

/use-haftvadonline-without-install-app

با انجام چهار مرحله روی گوشی موبایل خود، بدون نصب اپلیکیشن هفتواد آنلاین، از امکانات فروشگاه هفتواد آنلاین استفاده نمایید.